Po­li­ti­et fant en av de stjål­ne Bmw-ene

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

– Vi har fun­net en av bi­le­ne som er stjå­let, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der John Rep­stad.

Natt til søn­dag ble tre BMW-ER stjå­let hos Uni­bil Kris­tian­sand i Sør­lands­par­ken. Natt til man­dag ble en av bi­le­ne fun­net, og tre gut­ter på 14, 15 og 16 år på­gre­pet etter en bil­jakt i Lil­le­sand.

En av gut­te­ne ble tatt hånd om av barne­ver­net.

De to and­re ble løs­latt etter av­hør man­dag.

Man­dag kveld fikk po­li­ti­et tips om en bil til.

– Vi fikk inn in­for­ma­sjon om at det kun­ne være en av de ak­tu­el­le bi­le­ne, og tok tu­ren bort til sko­len. Der sto den. Bil­de­ne av bi­le­ne er lagt ut på net­tet, det er man­ge som føl­ger med, sier Rep­stad.

Bi­len ble fun­net på Par­ke­rings­plas­sen ved Borke­da­len sko­le i Lil­le­sand.

Po­li­ti­et har un­der­søkt bi­len, og slår fast at det­te er en av dem som ble stjå­let.

Det be­tyr at det nå er én av de tre stjål­ne bi­le­ne som ikke er kom­met til ret­te.

I til­legg til bil­nøk­ler til 32 bi­ler.

FOTO: 03811-TIPSER

Po­li­ti­et lo­ka­li­ser­te man­dag kveld den­ne BMW-EN i Lil­le­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.