Over­grep i barne­hage

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En barne­hage­an­satt på Ro­me­ri­ke er sik­tet for sek­su­elt over­grep i barne­ha­gen der ved­kom­men­de job­ber.

Po­li­ti­et mot­tok an­mel­del­sen fra kom­mu­nen i for­ri­ge uke. Ved­kom­men­de ble på­gre­pet, men det var ikke grunn­lag for å frem­stil­le den sik­te­de for va­re­tekts­fengs­ling, opp­ly­ser Øst po­liti­dis­trikt i en presse­mel­ding.

Barne­ha­gen har sus­pen­dert den an­sat­te. Po­li­ti­et har ikke opp­lys­nin­ger som til­si­er at det er fle­re for­nær­me­de i sa­ken.

Det er gjen­nom­ført fle­re av­hør, og det er også fore­tatt til­rette­lagt av­hør av det for­nær­me­de bar­net.

Po­li­ti­et ar­ran­ger­te man­dag kveld et møte for fore­sat­te sam­men med le­del­sen i barne­ha­gen der det ble gitt in­for­ma­sjon om sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.