Beste­far var «fi­lo­sof»

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN HAALAND

Han var fisker, små­bru­ker og «fi­lo­sof». Han had­de in­gen for­mell ut­dan­nel­se ut­over de ob­li­ga­to­ris­ke sju åre­ne.

●● Om han var in­tel­li­gent, vet jeg ikke, men du ver­den så klok han var blitt etter et langt liv med knall­hardt ar­beid, for­sa­kel­ser og gna­gen­de red­sel for fat­tig­kas­sa!

10 els­ke­de barn ble han vel­sig­net med. En sønn og ei dat­ter ble tatt av tu­ber­ku­lo­se alt i ten­åre­ne, og to søn­ner druk­net un­der hum­mer­fis­ket før de var kon­fir­mert. Beste­far gikk med sorg­tungt bøyd hode en tid. Så våk­net an­svars­fø­lel­sen og viss­he­ten om at det frem­de­les var seks mun­ner som skul­le ha mat. Føl­ge­lig kvit­knyt­tet han ne­ve­ne rundt åre­ne, tok spenn­tak i ak­ter­tof­ta og la ut på nytt. Den sis­te de­len av li­vet var han så gåen i ryg­gen at han ikke kun­ne ro, han måt­te sko­te.

Jeg tror vi, høy­t­ut­dan­ne­de aka­de­mi­ke­re av i dag, had­de hatt godt av å sit­te i au­di­to­ri­et å høre «fi­lo­so­fen» Beste­far, fore­le­se. Men jeg er redd at vi ikke had­de skjønt alt han sa. Det had­de nok gått langt over de spreng­lær­de ho­de­ne våre!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.