FAKTA

Faedrelandsvennen - - VITEN -

Tranke­bar

● Lå i In­dia. Var dansk-norsk ko­lo­ni fra 1620 til 1845 da den og han­dels­sta­sjo­nen Se­ram­po­re ble solgt til Stor­bri­tan­nia.

● Fle­re per­soner med til­knyt­ning til Ag­der gjor­de seg gjel­den­de i ko­lo­ni­en.

● I dag har byen sitt opp­rin­ne­li­ge navn, Ta­rangam­ba­di. Folke­tal­let er 21.000 inn­byg­ge­re.

● For­tet Dans­borg er i dag mu­se­um. I byen fikk ga­te­ne dans­ke navn, som Kon­gens Ga­de, Nør­re­ga­de og Bøf­fels­træ­det.

● Den førs­te lu­thers­ke mi­sjons­sta­sjo­nen i In­dia ble opp­ret­tet i Tranke­bar i 1706.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.