10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. MAI 2007

●● Spon­sor­kon­gen Jacob Lund me­ner at bare Andreas Thor­kild­sen og Thor Hus­hovd kan måle seg i ver­di med Ni­la Håke­dal. – Ver­di­en vi star­tet med i 2002 på 80.000 kro­ner kan nå gan­ges med ti, sier Jacob Lund til Fædre­lands­ven­nen. I 2004 spåd­de han at Ni­la og ma mak­ker Ing­rid Tør­len vil­le bli de mest etter­trak­te­de spon­sor­ob­jek­te­ne in­nen­for de in­di­vi­du­el­le som­mer­idret­te­ne. Snart tre år se­ne­re kon­sta­te­rer Lund at spå­domm men har slått til. Ni­la Håke­dal er mer besk skje­den og sier at det fore­lø­pig ikke har tatt he helt av. – Men jeg mer­ker at vi er blitt mer at­trak trak­ti­ve på spon­sor­mar­ke­det, og jeg skjøn­ner at sp spon­so­re­ne har lyst til å bli as­so­si­ert med spor­te spor­ten vår, sier sand­vol­ley­stjer­nen fra Kris­tian­sand an­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.