50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. MAI 1967

●● Mick Jag­ger og Keith Richard fra den ver­dens­be­røm­te bri­tis­ke rythm and blues-grup­pa Rol­ling Sto­nes blir i dag å fin­ne i til­tale­bok­sen i Chiches­ter. Beg­ge må sva­re for seg i for­bin­del­se med til­ta­le om nar­ko­tika­mis­bruk. Den 23 år gam­le gi­ta­ris­ten Richard er til­talt i for­bin­del­se med lo­ven som gj gjør det til en for­bry­tel­se å røy­ke mari­juaua­na. Han ri­si­ke­rer opp til 5.000 kro­ner i bot og to års feng­sel. Mick Jag­ger, grup­pens 23 år gam­le san­ger og munn­spil­ler, er til­talt for ulov­lig be- sit­tel­se av nar­ko­tis­ke stof­fer. Han kan n få opp til 4.000 kro­ner i bot, seks måne­neders feng­sel el­ler beg­ge de­ler. De to ble stev­net for ret­ten etter en raz­zia på Richards land­sted ved ka­nal­kys­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.