25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

10. MAI 1992

●● – Fædre­lands­ven­nens opp­slag om at russ mø­ter be­ru­set på sko­len gir et feil­ak­tig bil­de av russe­fei­rin­gen. Det er bare et indre­tall av rus­sen som stil­ler be­ru­set på sko­len, sier russe­pre­si­dent Mag­nus Mar­tin. – Ele­ver s som vi­ser tegn på be­ru­sel­se skal bort­vi­ses, sier rek­tor Olav Ståle­sen ved Kate­dral­sko­len. Hittil har det bare skjedd med en russ. Da Fædre­lands­ven­nen an­kom sko­len i går for­mid­dag, møt­te vi to rødruss med hver sin pils­flas­ke i hån­den på ple­nen foran sko­len. – Det er førs­te gang jeg har sett noe slikt, og jeg bad dem umid­del­bart om å flyt­te seg, sier russe­pre­si­dent Mag­nus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.