«Halv­veis hjemme­sei­er» i Farsund Syk­kel­fes­ti­val

Faedrelandsvennen - - SPORT - PER TØN­NES­SEN, for Farsund Syk­kel­klubb

Andreas Pen­ne Ny­gård, som har aner i ar­ran­gør­byen, var ras­kest da Farsund Syk­kel­fes­ti­val gikk av sta­be­len for førs­te gang lør­dag.

Sol og var­me møt­te nær­me­re 231 syk­lis­ter som var på­meldt til Pre­tour Farsund, og i til­legg del­tok 40 i barne­rit­tet. Pre­tour Farsund er ett av fire tre­nings­ritt til Nord­sjø­rit­tet og ble ar­ran­gert for tred­je gang i Farsund. I år var Farsund Sykle­klubb for førs­te gang ritt­an­svar­lig. Andreas Pen­ne Ny­gård fra Ren­nes­øy Sykle­klubb vant på løype­re­kord 1.12,02. Det var ti for­skjel­li­ge klub­ber på de el­le­ve førs­te plas­se­ne som vi­ser at ar­ran­ge­men­tet til­trek­ker seg gode syk­lis­ter fra et stort an­tall klub­ber. Løy­pa er på 40 km og med drøye 650 høyde­me­ter.

FOTO: PER TØN­NES­SEN

Vin­ne­ren Andreas Pen­ne Ny­gård fra Ren­nes­øy Sykle­klubb flan­kert av andre­mann John­ny John­sen fra Kvi­nes­dal SK (t.v.) og tredje­mann Odd Gau­te fra Sand­nes SK (t.h.).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.