MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Set­ter pris på

4. Tøys

6. Tall

7. Nek­tel­se

8. Drikk

9. Voks

10. Mer­ke­lig

12. Pi­rat LODDRETT

1. Gle­des­ut­brudd

2. Rek­ke

3. Far­ter

4. Mynt

5. Smer­ter

11. Prep. Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Ety­de

4. Ert

6. Ot

7. Av

8. Bu

9. Pi

10. Ilt

12. Epo­ke LODDRETT

1. Erob­re

2. Yr

3. En­vi­se

4. Etui

5. Tapt

11. Lo

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.