Har du ikke sett den?

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

Simen Haughom (18) fra Sirdal har la­get en ny spek­ta­ku­lær drone­vi­deo av brøy­ting mel­lom Sirdal og Lyse­botn. Sjekk vi­deo­en på fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.