Det­te skjer på fvn.no i dag

Faedrelandsvennen - - TORSDAG -

Kom­mer til kon­fe­ran­sen

● Olje- og energi­mi­nis­ter Ter­je Sø­vik­nes snak­ker om for­ny­barnæ­rin­gen un­der Ag­der Energi­kon­fe­ran­sen i dag.

Ms-pa­si­en­te­ne i Mosk­va

For en må­ned si­den reis­te fem Ms-syke sør­len­din­ger til Mosk­va for å få stam­celle­trans­plan­ta­sjon. Hvor­dan går det med dem nå?

Slik ble Varodd­brua byg­get

I dag kan du på fvn.no se en så­kalt time­lap­se-vi­deo som vi­ser hvor­dan Varodd­brua ble til i pe­rio­den 1992 til 1994.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.