Ty­ve­ri av sta­ten

Faedrelandsvennen - - MENING -

Til den frust­rer­te da­men som had­de be­talt 189 kro­ner for mye for å få fri­kort.

●● Nes­te gang du skal ha medi­si­ner, be­tal be­lø­pet så du kom­mer over kr. 200,00. Nav re­fun­de­rer ikke be­løp un­der kr. 200,00. Jeg var ute for det sam­me men be­tal­te nes­te be­løp selv om jeg had­de fått fri­kort. Da fikk jeg til­ba­ke hele be­lø­pet. Så lyk­ke til. PAUL NOTTO MIK­KEL­SEN, Grim­stad

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.