FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Kul­tur­ar­ran­ge­men­ter i Rav­ne­da­len i som­mer

● 10. juni: Cir­cus Rav­ne­da­len. Hig­ha­sa­ki­te, Sond­re Ju­stad, Xavier Rudd (Aus), Dag­ny, Ross­man, Hjerte­slag, ARY

● 16.juni: Tø­nes

● 24. juni: Knut Rei­ers­rud Band

● 30. juni: Sor­dal

●5, 6, og 7. juli: To Rust­ne Her­rer

● 8. juli: Blow - A Tri­bute to Tom Waits

● 12. juli: Me­lis­sa Horn (uts­olgt)

● 13. juli: Jan Eg­gum

● 14. juli: An­ne Gre­te Preus

● 15. juli: Som­mer­bi­blio­tek: Åsne Sei­er­stad

● 15. juli: Bern­hoft & the Fashion Brui­ses

● 22. juli: Rav­ne­da­len Li­ve med CC Cow­boys, Ka­ri Brem­nes, Si­vert Høyem og Uriah He­ep.

● 28. juli: Ma­ri Boi­ne

● 4. au­gust: Er­lend Rop­stad

● 5. au­gust: Erik Fa­ber

● 11. au­gust: Tho­mas Dyb­dahl

● 12. au­gust: Som­mer­bi­blio­tek: Tom Ege­land

● 12. au­gust: Tri­bute to The Band

● 18. au­gust: Grant-lee Philips

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.