NYFØDT

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Hil­de og Kai Morten Tøn­nes­sen, Kris­tian­sand. 2. april kom lille­bror Con­rad til ver­den. Vi er takk­nem­li­ge for en frisk og fin gutt og store­søs­ter Lil­ly er kjempe­stolt! Chris­ti­na og An­ders Top­stad, Kris­tian­sand. Vel­kom­men til ver­den, lille­søs­ter Iben. Mam­ma, pap­pa, Au­gust og Ma­ren gle­der seg til å vise deg ver­den! Vi er så takk­nem­li­ge for deg, lil­le skatt!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.