Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ke to le­ger har skre­vet boka ”Øyne i Gaza”?

2. Hva er en kapi­var?

3. Hvor går skil­let mel­lom ytre og ind­re Oslo­fjord?

4. I hvil­ken idretts­gren ble det kon­kur­rert un­der VM i Nové Město i 2013, da åtte nors­ke ut­øve­re til sam­men tok 8 av 11 gull­me­dal­jer?

5. Hvem har skre­vet bo­ken ”Mo­fon­go”, som er opp­kalt etter en mat­rett fra Pu­er­to Ri­co?

6. Ved hvil­ken by lig­ger Li­na­te-fly­plas­sen, hvor det skjed­de en Sas-ulyk­ke høs­ten 2001?

7. In­nen­for hvil­ken kunst­art snak­ker man om poin­til­lis­men?

8. I hva slags ett­parti­sta­ter kal­les det øvers­te or­ga­net po­lit­byrå?

9. Hvem spil­te ho­ved­rol­len i fil­men “The Shi­ning”, ”Ond­ska­pens ho­tell” på norsk?

10. Hva slags grønn­sak er pak choy?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.