Start fikk gode ska­de­ny­he­ter

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBÆK JØR­GEN­SEN

Da­ny N`gues­san har på­dratt seg strekk­ska­de, men om­fan­get er mind­re enn fryktet.

– Et par uker, sva­rer fy­sio­te­ra­peut Jørgen Rost­rup på spørs­mål om hvor al­vor­lig ska­den til spis­sen Da­ny N`gues­san er.

Fransk­man­nen, som ble hen­tet til klub­ben i slut­ten av april, sco­ret i de­bu­ten mot Bodø/glimt for halv­an­nen uke si­den. Man­dag på­dro han seg strekk på frem­si­den av lå­ret i Start 2-kamp mot Tøns­berg.

Start sli­ter med al­ter­na­ti­ver på spiss­plass etter at Lars-jørgen Salve­sen og Las­se Si­gurdsen på­dro seg al­vor­li­ge ska­der i se­son­g­inn­led­nin­gen.

Si­gurdsen har kas­tet kryk­ker og gips og er i fot­ball­tre­ning igjen om ikke len­ge. Salve­sen ope­rer­te kors­bån­det tirs­dag.

«Vel­lyk­ket ope­ra­sjon og klar for å gå løs på en lang og hard opp­tre­nings­pe­rio­de! Takk for man­ge fine mel­din­ger, hil­se­ner og tan­ker! Skal kom­me sterkt til­ba­ke», skrev Salve­sen på sin Face­bo­ok­side tirs­dag.

Starts nes­te kamp er borte mot Florø lør­dag.

16. mai spil­ler la­get topp­kamp mot Sand­nes Ulf i Kris­tian­sand.

FOTO: JIM RU­NE BJORVAND

Da­ny N`gues­san er ute i et par uker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.