LOS nye kjem­pe valgt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det er fle­re år si­den han ble lan­sert som LOS nes­te le­der. Nå er det en­de­lig klart. HansChris­ti­an Gab­ri­el­sen

LOS nye ster­ke mann.

Med sine 195 centi­me­ter på sokke­les­ten ru­ver han i land­ska­pet. Nå er han på top­pen i LO også. Og der kan han bli væ­ren­de len­ge. I teori­en kan 49-årin­gen for­bli Lo-le­der i tolv år før han må tre til­ba­ke blir for al­ders­gren­sen.

– Nå fat­ter’n, nå kan jeg vel si at jeg er sik­ker på val­get, sa Gab­ri­el­sen etter å ha tak­ket for til­li­ten og slått fast at han ak­ter å være le­der for hele det mang­fol­di­ge LO.

Med seg i le­del­sen får han Peg­gy Hes­sen Føl­svik fra Han­del og Kon­tor. And­re nest­le­der blir Fag­for­bun­dets Ro­ger Ha­ga Heim­li, mens ny første­sek­re­tær etter Føl­svik blir NTLS Ju­lie Lød­rup.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.