Mo­tor­stans i Bane­hei­tun­ne­len

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL NYGAARD

En bil med til­hen­ger fikk mo­tor­stans, og av­kjør­se­len til syke­hu­set ble stengt.

Klok­ken 10.01 fikk po­li­ti­et mel­ding om at en bil med til­hen­ger had­de fått mo­tor­stans i Bane­hei­tun­ne­len.

– Det har skjedd i vest­gå­en­de ret­ning, like ved av­kjør­se­len til syke­hu­set. Den­ne av­kjør­se­len er stengt, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der Geir An­der­sen i Ag­der po­liti­dis­trikt.

En bil­ber­ger ryk­ket ut og ber­get bi­len. Av­kjør­se­len ble åp­net igjen etter cir­ka en halv time.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.