Dis­se pre­mie­re­ne kan du gle­de deg til

Mai må­ned byr på noen gle­de­li­ge gjen­syn, som en ny run­de med «Twin Pe­aks» og «Pi­ra­tes of the Ca­ribbean».

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

●● Er du en fan av True Cri­me-do­ku­men­ta­rer er det fle­re spen­nen­de pre­mie­rer i mai, men den som ser best ut på pa­pi­ret er HBO Nor­dics «Mom­my De­ad and De­arest» av do­ku­men­tar­ska­per Erin Lee Carr («Thought Cri­mes: The Case of the Can­ni­bal Cop») som har pre­miere 16. mai. Fil­men tar for seg his­to­ri­en om Dee Dee Blanchard og hen­nes kro­nisk syke dat­ter Gyp­sy Ro­se. De var godt likt i de­res nær­mil­jø i Spring­field, Missou­ri, og alle ble der­for dypt rys­tet da Dee Dee ble fun­net drept i sitt hjem, og dat­te­ra Gyp­sy var spor­løst for­svun­net. Et­ter­fors­ke­re spo­ret imid­ler­tid Face­bo­ok-opp­da­te­rin­gen «That Bitch is De­ad» til av­slø­rin­ger in­gen kun­ne ha fore­stilt seg.

●● Hos Net­flix blir nok det størs­te trekk­plas­te­ret den egen­pro­du­ser­te «War Machi­ne» med Brad Pitt. Fil­men som har pre­miere 26. mai, er lø­se­lig ba­sert på boka «The Ope­ra­tors» av Michael Has­tings, som gir et skrem­men­de inn­blikk i Ame­ri­kas rol­le i Af­gha­ni­stan. Men mens boka om­hand­ler kal­de og har­de fakta, er fil­men en sa­ti­risk og opp­dik­tet fram­stil­ling av hva som skjed­de da ge­ne­ral St­an­ley Mcchrys­tal fikk spar­ken. I til­legg til Brad Pitt med­vir­ker blant and­re Ant­ho­ny Michael Hall, Top­her Grace, Will Poul­ter, Til­da Swin­ton, og Ben Kings­ley.

FOTO: DISNEY ENTERPRISES, INC.

Bil­det er av Kap­tein Salazar (Javier Bar­dem) i «Pi­ra­tes of the Ca­ribbean: Salazar’s Re­ven­ge».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.