10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. MAI 2007

●● De fi­re sis­te må­ne­de­ne har 171 ung­dom­mer fra Ag­der rømt fra barne­ver­net. Po­li­ti­et støt­ter barne­ver­nets krav om mer res­sur­ser. – På St Hans­går­den slår ung­dom­me­ne seg re­gel­rett ut. Vi støt­ter de an­sat­te i barne­ver­net fullt ut i b be­ho­vet for mer tvangs­mid­ler, sier po­liti­over­be­tjent Hans Mar­tin Skov­ly. Han er ko­or­di­na­tor for fore­byg­gen­de po­liti­ar­beid for ung­domm mer i Ag­der. Fædre­lands­ven­nen skrev i går at ba barne­verns­an­sat­te kre­ver stør­re mu­lig­he­ter til å gripegr inn over­for barne­verns­bar­na. De me­ner barn bar­na har fått så man­ge ret­tig­he­ter at de an­sat­te mis mis­ter kon­troll­mu­lig­he­ter. – Søn­nen min og jeg rin­ger mye hel­ler til po­li­ti­et enn til barne­ver­ne. Han har lang langt stør­re til­lit til po­li­ti­et, sier mo­ren til en ut­age­ren­de barne­verns­gutt i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.