25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. MAI 1992

●● Na­tur­vern­for­bun­det klap­per i hen­de­ne og me­ner bil­fri by-ar­ran­ge­men­tet ble en suk­sess. Po­li­ti­et ris­ter på ho­det over skylle­bøt­ter og kjeft fra et utall sin­te bi­lis­ter. Og d de næ­rings­dri­ven­de hyt­ter med ne­ve­ne og lo­ver å stik­ke kjep­per i hju­le­ne for et­hvert for­søk på å gjen­ta noe lik­nen­de nes­te år. Re­ak­sjo­ne­ne er man­ge og va­rier­te etter lør­da­gens bil­frie sen­trum, d der nær halve Kvad­ra­tu­ren ble av­stengt f for bil­tra­fikk. De som skal eva­lu­ere er­fa­rin­ge­ne, får litt av en jobb. Et fak­tum er li­ke­vel at man­ge be­nyt­tet an­led­nin­ge gen til å syk­le til byen. Det an­tas at minst 80 8000 men­nes­ker an­kom Kvad­ra­tu­ren på sy syk­kel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.