Ki­rurg: – Zla­tan har man­ge år igjen i top­pen

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Le­gen som ope­rer­te Zla­tan Ibra­hi­m­ovic (35) tror på mer fot­ball­moro fra den svens­ke ve­te­ra­nen etter kne­inn­gre­pet.

– Han er en av de frems­te idretts­menn jeg har vært borti. Han har man­ge år igjen i top­pen, sier Fred­die Fu til avi­sen South Chi­na Mor­ning Post.

– Jeg kan ik­ke ut­le­ve­re for man­ge de­tal­jer, jeg vil ik­ke hav­ne i trøb­bel over­for Man­ches­ter Uni­ted, men jeg kan si at han er i fan­tas­tisk form på alle må­ter. Kva­li­te­ten på bein og musk­ler er så bra som den kan være.

Det er ube­kref­te­de mel­din­ger om at beg­ge kors­bån­de­ne i ven- stre­kne­et røk da Ibra­hi­m­ovic ska­det seg i en kamp mot An­der­lecht.

Er det rik­tig, vil det tro­lig ta opp mot et år før han spil­ler fot­ball igjen.

Ibra­hi­m­ovic er i gang med opp­tre­nin­gen etter inn­gre­pet. Det skjer for ti­den i Pitts­burgh.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.