Ber­ge er Mona­co-ak­tu­ell for 140 mill.

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● San­der Ber­ge kan smad­re den nors­ke over­gangs­re­kor­den i fot­ball for ung­gut­ter. Iføl­ge en bel­gisk avis er Mona­co på ba­nen. Han kan gå for 140 mil­lio­ner kro­ner.

19-årin­gen har im­po­nert for Genk den­ne se­son­gen. Het Laats­te Nie­uws mel­der at den har fle­re kil­der som opp­ly­ser at Ber­ge er høyt oppe på lis­ten. 15 mil­lio­ner euro er et be­løp avi­sen hen­vi­ser til.

Mona­co tap­te semi­fi­na­len i mes­ter­liga­en mot Ju­v­en­tus tirs­dag med 1–2 og 1–4 sam­men­lagt.

Ber­ge gikk til Genk fra Vå­ler­en­ga i ja­nu­ar. Det ga VIF cir­ka 20 mil­lio­ner kro­ner.

Tro­lig har Vå­ler­en­ga sik­ret seg en pro­sent­an­del ved et even­tu­elt vi­dere­salg. Det kan gi Oslo-klub­ben en li­ten jack­pot om Monacoryk­te­ne vi­ser seg å hol­de vann.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.