Del­te sei­e­ren i syk­kel­ka­ru­sel­len

Faedrelandsvennen - - SPORT - SVER­RE LAR­SEN, for Be­drifts­idret­ten

Leif To­re Erik­sen og HansTo­re An­der­sen syk­let sam­men over mål­lin­jen i ka­ru­sell­rit­tet Hard­hau­sen.

Duo­en bruk­te 1.54,26 ti­mer på den 71 kilo­me­ter lan­ge løy­pa med start og mål på Skar­pen­gland i Øvre­bø. Det til­sva­rer en snitt­fart på 37,44 km/t.

– Hvor­dan opp­lev­de dere rit­tet?

– Det var ei god og hard økt. Det var vik­tig å job­be se­riøst og jevnt i dag. Det var bik­kje­kaldt og vått, sier duo­en.

– Er det gøy å vin­ne?

– Ja. Vi del­te sei­e­ren bro­der­lig, og syk­let sam­men hele vei­en. Det var ei god økt.

FOTO: SVER­RE LAR­SEN

Leif To­re Erik­sen (48, t.v.) og Hans-to­re An­der­sen (35) syk­let sam­men i samt­li­ge 71 kilo­me­ter i ons­da­gens ritt i syk­kel­ka­ru­sel­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.