Per Eske­land ras­kest i Ogge­vatn Rundt

Faedrelandsvennen - - SPORT - OLE ANDRÈ SØDAL, for Ven­ne­sla og Omegn Cykle­klubb

Etter et hef­tig spurt­opp­gjør var Per Eske­land fra Gjer­stad IL først over mål­lin­jen i søn­da­gens tra­di­sjons­rike lande­veis­ritt.

Det­te var den 26. ut­ga­ven av Ogge­vatn Rundt. Over 160 på­meld­te, for­delt på fi­re pul­jer ble sendt ut fra start ved Tre­nings­sen­te­ret i Ven­ne­sla. Rit­tet rundt Ogge­vatn er en ku­pert run­de på 82 km, hvor hele rit­tet av­slut­tes opp Dri­ve­nes­bak­ken. Så her ble det satt man­ge gode ti­der for spre­kin­gen.no på søn­dag

I den ras­kes­te pul­jen ble det satt god fart fra start og al­le­re­de på top­pen av Skjerke­da­len ble det etab­lert et stør­re brudd som hvor man­ge ster­ke ryt­te­re satt, blant an­net Ven­ne­sla-hå­pe­ne Pål Bjør­ke og Glenn Jen­sen.

Brud­det holdt hele vei­en inn, men på top­pen av Dri­ve­nes var det kun fem ryt­te­re igjen til å gjø- re opp om sei­e­ren.

I spur­ten klar­te Per Eske­land fra Gjer­stad IL å hol­de hju­let foran Kje­til Isak­sen fra Vosse­van­gen CK og ga Gjer­stad IL nok en sei­er. For en drøy uke si­den vant Jør­gen Hodne­brog i Bånn Gass, mens Tor­leif Klep­pe var ras­kest i Buk­ke­ne Bru­se hel­ga før der.

Av kvin­ne­ne var Sti­ne Bor­g­li først med ti­den 02:03:59.

FOTO: JOAKIM SØDAL

Per Eske­land (t.v.) fra Gjer­stad IL tok sei­e­ren i Ogge­vatn Rundt etter en jevn spurt med Kje­til Isak­sen fra Vosse­van­gen. El­lers på bil­det: Ei­rik Da­ni­el­sen fra Ro­me­riks­åsen SK ,Jør­gen R. Hodne­brog fra Gjer­stad IL og Leif To­re Erik­sen fra Kris­tian­sands CK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.