1.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Arm­hev­nin­ger. Er det for tungt å ta de stra­ke, så prøv å ta de stra­ke i en opp­over­bak­ke, slik at du står i en mer opp­reist po­si­sjon. Fin­nes det ik­ke en opp­over­bak­ke, så kan du leg­ge ar­me­ne på en benk, et vei­fen­der, en stub­be, el­ler en venn. Men vel­ger du en fen­der, må du stå på inn­si­den av vei­en, da.

Per­son­lig tre­ner Anna Aase Ugland (34) fra Song­da­len an­be­fa­ler styr­ke- og kon­di­sjons­øvel­ser uten­dørs som en fin måte å va­riere tre­nin­gen på.

at kne­et og tær­ne skal peke i sam­me ret­ning. dra deg opp mot bor­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.