1.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Først av alt, så kan vi vel kon­sta­te­re en ting. Etter noen fine da­ger i mai er det igjen kaldt. Det er vått. Og det kan være vans­ke­lig å mo­ti­ve­re seg for tre­ning.

Ik­ke nok med at vi skal tre­ne, som ofte er en prø­vel­se i seg selv, så skal vi gjø­re det ute.

Når man står der i stua, sli­ten etter en lang dag på jobb og mid­dags­la­ging og kjø­ring i hytt og pine, så fø­les so­fa­en og Tv-en som de to bes­te løs­nin­ge­ne. Å ta tu­ren ut er for man­ge helt uak­tu­elt.

Men fin­nes det noen gode grun­ner til å tre­ne ute? El­ler er det noe som bare pas­ser for de som er spe­si­elt in­ter­es­sert?

La oss ta en tur inn­om noen punk­ter, og se om vi kan få deg på gli.

Det tar kor­te­re tid enn å kjø­re til tre­nings­sen­te­ret. De fles­te bor ik­ke i nabo­hu­set til tre­nings­sen­te­ret. Man­ge av oss må ut i bi­len for å kom­me oss i gang. El­ler ta bus­sen. Men ute­tre­ning, det fore­går i det øye­blik­ket du åp­ner yt­ter­døra di .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.