5.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Egentid. Det er in­gen gulv å vas­ke i sko­gen. Hel­ler in­gen kles­vas­ker å bret­te. For­hå­pent­lig­vis er det så lite dek­ning at man ik­ke kan scrol­le opp og ned på Face­bo­ok. En­ten en jogge­tur i ro og mak, el­ler en power­walk med en venn er god tre­ning.

Når man først har kom­met seg ut, så er sjan­sen stor for at man un­der­veis kla­rer å sen­ke skuld­re­ne. Leg­ge mo­bi­len bort, bare la tan­ke­ne kom­me. Alt det man el­lers ik­ke har tid til å kjen­ne på el­ler å snak­ke om.

Akku­rat som med in­nen­dørs­tre­ning, så har vi alle for­skjel­li­ge pre­fe­ran­ser

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.