2.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Ut­fall. Her vel­ger du også fritt hvor­dan du vil gjø­re det. Stå på ste­det hvil og sett an­net hvert ben frem. Tren­ger du eks­tra vek­ter, så hold en ved­kub­be i hen­de­ne, el­ler ha sekk på ryg­gen. Husk

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.