Ap uenig i LOS ved­tak om boi­kott

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

LOS ved­tak om boi­kott av Is­rael er lite vel­kom­ment hos Ar­bei­der­par­ti­et.

Lo-kon­gres­sen ved­tok fre­dag å gå inn for in­ter­na­sjo­nal øko­no­misk, kul­tu­rell og aka­de­misk boi­kott av Is­rael.

Uten­riks­po­li­tisk tals­kvin­ne An­ni­ken Huit­feldt un­der­stre­ker at de ikke øns­ker noen slik boi­kott.

– Vi er mot boi­kott av is­ra­els­ke va­rer. Vi er for han­del med is­ra­els­ke va­rer pro­du­sert i Is­rael in­nen­for an­er­kjen­te gren­ser, men fra­rå­der han­del med va­rer pro­du­sert på ok­ku­pert pa­le­stinsk land, skri­ver hun i en tekst­mel­ding til NTB.

Kon­gres­sen tros­set ad­vars­le­ne fra ny­valgt Lo-le­der Hans-chris­ti­an Gab­ri­el­sen som kom med kla­re ad­vars­ler gikk Lo-kon­gres­sen inn for å boi­kot­te Is­rael.

I en kom­men­tar kal­ler Frp ved­ta­ket skam­me­lig .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.