Met­te-ma­rit på tek­no­logi­fes­ti­val

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Kron­prin­ses­se Met­teMa­rit be­søk­te fre­dag kon­fe­ran­sen Kata­pult Fu­tu­re Fest, der ko­de­re var blitt ut­ford­ret til å lage di­gi­tal iden­ti­tet til men­nes­ker på flukt. Kata­pult Fu­tu­re Fest er en to da­ger lang tek­no­logi­kon­fe­ran­se i Oslo. Blant an­net er ko­de­re blitt ut­ford­ret til å gi di­gi­tal iden­ti­tet til men­nes­ker på flukt, og de tre bes­te la­ge­ne fikk pre­sen­te­re sine løs­nin­ger for blant an­net kron­prin­ses­sen. Kon­fe­ran­sen star­tet tors­dag og ble ar­ran­gert på nye Vip­pa på Vippe­tan­gen i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.