FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

«Kveite­prin­sen»

● i Kil­den 27. mai.

● om fiske­opp­drett på Sør­lan­det med Nils Ha­rald Sø­dal, Es­pen Be­ra­nek Holm og Tu­va Sem­mingsen i ho­ved­rol­le­ne.

● satt opp i 2005 på Lat­ter. Selv om riks­pres­sen var be­geist­ret, ble ikke fore­stil­lin­gen noen pub­li­kums­suk­sess.

● av Ås­leik Eng­mark og Askild Ha­gen. Mu­sikk av Jon Rør­mark.

Pre­miere Ko­misk ope­ra

Førs­te gang

Ma­nus

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.