FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

90 år

Tryg­ve Si­gurd Ber­ge­ne, Kris­tian­sand. Hur­ra for vår spre­ke far, mor­far, svi­ger­far og venn som fyl­ler 90 år 14 mai. Gra­tu­le­rer så mye med den sto­re da­gen. Vi er vel­dig glad i deg. Var­me klem­mer fra Hel­le, Tone, Kris­ti­an, Jør­gen, Ole Tom og Ruth.

8 år

Kris­ti­ane Brans­dal, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 8-års­da­gen søn­dag 14.mai, Kris­ti­ane. Kos deg med pak­ker og fei­ring. Vi er uen­de­lig glad i deg! Klem fra mam­ma, pap­pa og Fred­rik. Beste­for­eld­re hil­ser også.

2 år

Au­gust Ljos­dal, Søg­ne.

Go gut­ten Au­gust Ljos­dal fyl­ler 2 år på søn­dag. Du er en li­ten sjar­mør som hele fa­mi­li­en er glad i. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa og res­ten av gjen­gen.

70 år

Yng­var Michael Arn­li, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te pap­pa, beste­far (fof­fa) og svi­ger­far!! Vi øns­ker deg en ny­de­lig burs­dag. Vel­dig glad i deg! Klem fra Be­ne­dic­te, Ban­ja­min og Ve­ro­ni­ca.

8 år

Mat­heo Su­per­saxo Tunges­vik, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår kjæ­re Mat­heo som fyl­te 8 år den 8. mai! Du er en skik­ke­lig tøff fot­ball­gutt, som vi er så vel­dig stolt av og glad i! Burs­dags­hil­sen fra Nat­ha­ni­el, Oli­via, mam­ma og pap­pa.

2 år

Em­me­line Brands­voll Abra­ham­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for sol­strå­la vår som blir 2 år, lør­dag 13 mai. Du er vir­ke­lig ei sol­strå­le og har all­tid et smil på lur. Vi gle­der oss til å fei­re deg. God klem fra mam­ma og pap­pa.

60 år

Ka­rin Lind­strøm, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen. Hil­sen Stei­nar, An­ne Cath, Si­ren Me­rethe, Karl, Oli­ver Emil, Jo­nas, Em­ma, mam­ma og svi­ger­mor. Gle­der oss til tu­ren.

7 år

Se­bas­ti­an Jo­hann­es­sen Paus­chert, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med 7 års-da­gen stor sjar­mø­ren vår! Du er en fan­tas­tisk god og om­tenk­som gutt! Vi er kjempe­glad i deg.

1 år

Emi­ly Gitle­stad, Kris­tian­sand. Fa­mi­li­ens lil­le sjef fyl­ler 1 år, og vi gra­tu­le­rer så mye! Du sjar­me­rer oss alle i senk, og vi er utro­lig gla­de i deg! Øns­ker deg en su­per burs­dag. Klem­mer fra Ben­ja­min, Mads, pap­pa og mam­ma.

28 år

He­ge Ju­li­an­ne Ne­ve­stad, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for god­jen­ta vår som kom til ver­den for 28 år si­den. Stor klem fra mam­ma og pap­pa.

7 år

Fred­rik Haug­land Kris­ti­an­sen, Kris­tian­sand. Vi gra­tu­le­rer fot­ball­gut­ten vår med da­gen! Du er en sjel­den fin, kul og om­sorgs­full gutt som vi blir gla­de av å være sam­men med. Vi er vel­dig glad i deg. Hil­sen Os­car, Hen­rik, M+P og beste­for­eld­re.

1 år

Ve­mund Drangs­holt, Kris­tian­sand. Vi vil gra­tu­le­re sjar­mør og arve­prins Ve­mund med sin førs­te burs­dag 14. mai! Du gle­der våre hjer­ter med ditt gode smil! Vi gle­der oss til fei­rin­gen! Klem­mer fra far­mor, far­far og tan­te.

18 år

Ca­mil­le Pet­ter­sen, Kris­tian­sand.

I dag fyl­ler den­ne her­li­ge jen­ta 18 år. Du er blitt en utro­lig flott ung dame. Glad i deg. Hil­sen Mam­ma og alle i Gran­san­ger­vei­en 29.

5 år

Li­na Axel­sen Øi­an, Kris­tian­sand. Kjæ­re Li­na. Gra­tu­le­rer så mye med 5-års­da­gen i mor­gen. Hå­per du får en flott dag. Klem fra Se­bas­ti­an, Ane, mam­ma, pap­pa og Na­no.

18 år

Mar­tin Må­reid Lunde­vold, Kris­tian­sand. Det smel­ler fra loft til kjel­ler, idag er det Mar­tins sto­re dag det gjel­der. Gra­tu­le­rer så mas­se med 18-års­da­gen. Vi øns­ker deg alt det bes­te for frem­ti­den. Burs­dags­hil­sen fra mam­ma, Arild og Marthe.

5 år

Bern­hard Hol­te Jo­han­sen, Kris­tian­sand. Hur­ra for Bern­hard 5 år i dag 13. mai! Du er vir­ke­lig en å gle­de seg over, og gjett om vi skal få fei­ra! Hå­per fet­ter Lud­vig og Wil­hem også kom­mer! Sus­ser og klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

12 år

Rik­ke Vatne­li, Kris­tian­sand. Vi gra­tu­le­rer glad­jen­ta Rik­ke med 12-års­da­gen. Vi gle­der oss til fei­rin­gen. Hil­sen far­mor, far­far, mor­mor og mor­far.

4 år

Oli­via Su­per­saxo Tunges­vik, Kris­tian­sand. Hipp, hipp hur­ra for prin­ses­sa vår Oli­via som fyl­te 4 år den 10. mai! Du er ei skik­ke­lig god­jen­te som vi er så utro­lig stol­te av og glad i. Burs­dags­hil­sen fra Nat­ha­ni­el, Mat­heo, mam­ma og pap­pa.

10 år

Tho­mas El­dor, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen din! En­de­lig 10 år! Du er en fan­tas­tisk flott gutt som vi er så stol­te av og vel­dig glad i! Burs­dags­klem­mer fra Li­sa, Tho­mas, pap­pa, mam­ma, mor­mor, bes­ten, beste­mor og beste­far.

3 år

Ida Hei­sel West­gaard, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 3 år lør­dag den 13. mai. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

10 år

Em­ma Kyr­ve­stad Sto­veland, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re Em­ma fyl­ler 10 år i dag, lør­dag 13. mai! Du er ei su­per­du­per­jen­te som vi er vel­dig gla­de i. Vi gle­der oss til å fei­re da­gen din. Klem­mer fra Eli­se, Mar­tin, mam­ma og pap­pa!

3 år

Lil­ja Vic­to­ria Schul­stad, Lil­le­sand. Hipp hur­ra for Lil­ja Vic­to­ria som fyl­ler 3 år 14. mai. Du er en sol­strå­le som syn­ger og spil­ler og all­tid er blid. En flott lille­søs­ter til Ly­dia og Lud­vig. Stor klem fra far­mor og far­far.

8 år

Nat­ha­ni­el Su­per­saxo Tunges­vik, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår kjæ­re Nat­ha­ni­el som fyl­te 8 år den 8. mai! Du er en skik­ke­lig tøff fot­ball­gutt, som vi er så vel­dig stolt av og glad i! Burs­dags­hil­sen fra Mat­heo, Oli­via, mam­ma og pap­pa.

3 år

Se­bas­ti­an Kron­borg Svend­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til ver­dens bes­te 3-åring! Vi er så gla­de i deg og gle­der oss til å fei­re da­gen! Klem fra mam­ma og res­ten av fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.