Bryl­lups­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

50 år

Kir­sten og Ter­je Seim, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med gull­bryl­lup 13. mai 2017. Hil­sen barn, svi­ger­dat­ter og barne­barn.

50 år

In­ger Jo­hanne og Finn Ge­org Birke­land, Søg­ne. Gra­tu­le­rer med Gull­bryl­lups­da­gen. Vi er vel­dig glad i de­re! Hil­sen barn, svi­ger­barn og barne­barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.