Pé­ter A. Csángó er 75 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT - NTB

●● Lege Pé­ter András Csángó, Skan­sen 7, 4608 Kris­tian­sand, fyl­ler 75 år 14. mai.

Ju­bi­lan­ten er Chief medi­cal offi­cer i Aer­te AB, le­ve­ran­dør av la­bo­ra­to­rie­ut­styr i Upp­lands Väs­by, Sve­ri­ge. Før det var han an­satt i Lab 1 i Sand­vi­ka.

Han er født i Buda­pest og ut­dan­net lege ved Uni­ver­si­te­tet i Pécs 1967, med se­ne­re norsk til­leggs­ek­sa­men og tur­nus­tje­nes­te på Tret­ten 1971– 1972. Csángó ar­bei­det en pe­rio­de ved De­part­ment of vi­ro­lo­gy, Uni­ver­sity of Bir­ming­ham, og ble god­kjent spe­sia­list i medi­sinsk mikro­bio­lo­gi i 1977. Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Første­kam­mer

4. Kjøre­tøy

6. Vern

7. Man

8. Vise

9. Kjør

10. Pus­sig

12. Skjel­mer LODDRETT

1. Hung­rer

2. Svensk pron.

3. Bru­ker ho­det

4. Me­tro­po­ler

5. Sagn­kon­ge

11. Bruk­ket Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Bråte

4. Tre

6. Ni

7. It

8. Ku

9. Ri

10. Rue

12. Nå­dig LODDRETT

1. Ban­ken

2. År

3. El­ting

4. Tiur

5. Ei­re

11. Ud

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.