Døds­fall

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Bjørg Svind­land, født Haug­land, Flekke­fjord, døde 4. mai, 80 år gam­mel. Be­gra­vel­sen vil fin­ne sted i still­het etter Bjørgs øns­ke. Sne­frid Mo­ni­ca An­der­sen, Trom­øy, døde 6. mai. Bi­set­tel­se har fun­net sted i still­het etter av­dø­des øns­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.