ny­født

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Han­ne Igle­bekk og Dan Gab­ri­el­sen, Kris­tian­sand.

En stolt Noah ble store­bror da fine Ada kom til ver­den den 18. fe­bru­ar 2017. Vi er stol­te og takk­nem­li­ge for­eld­re til to ny­de­li­ge barn! Ma­ri­ta og Al­fred An­ton­sen, Song­da­len.

En­de­lig kom vår bitte­lil­le skatt, Kris­tof­fer, til ver­den fem da­ger etter ter­min, vi er så be­tatt. Be­ne­dik­te og Se­bas­ti­an er stol­te store­søs­ken og mam­ma og pap­pa er su­per­stol­te. Dit­lev Pe­der­sen og Lis­beth Aus­land, Kris­tian­sand.

Vår kjæ­re lil­le Nata­lie kom til ver­den den 23. april. Når du først be­stem­te deg, kom du i ra­kett­fart! Nicholas er stolt store­bror som ven­tet vel­dig på deg sam­men med sine for­eld­re!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.