Det­te skjer på fvn.no i hel­ga

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Start mot Florø i dag

● Klok­ka 18 i dag er det av­spark på na­tur­gres­set på Florø sta­dion der Start spil­ler for tre po­eng. Få ny­he­te­ne før kam­pen, følg kam­pen og få re­ak­sjo­ner etter.

Richard­sen øde­leg­ger for Jerv?

Klok­ka 18 i dag spil­ler også Jerv på hjemme­bane mot Kongs­vin­ger. Der kan Kil-back­en og kris­tian­san­de­ren Jør­gen Richard­sen bi­dra til at Jerv får sjau.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.