Kvin­ne på­gre­pet etter tra­fikk­uhell

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

●● En kvin­ne i 40-åre­ne ble søn­dag mor­gen på­gre­pet og sik­tet for rus­kjø­ring.

Klok­ka 08.04 ble po­li­ti­et vars­let om en bil som til­syne­la­ten­de had­de vært in­volvert i et tra­fikk­uhell på Ny­li.

– Det er litt uklart om det har vært et uhell el­ler om bi­len kun had­de punk­tert. Det var ikke snakk om sto­re ska­der. In­gen and­re bi­ler var in­volvert, sier ope­ra­sjons­le­der Sver­re Birke­land i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Pa­trul­jen som kom til ste­det men­te det var grunn til å mis­ten­ke sjå­fø­ren for å ha kjørt i på­vir­ket til­stand. Hun ble der­for på­gre­pet på ste­det.

– Re­sul­ta­tet av blod­prø­ven vil av­gjø­re om det blir noen straffe­sak, sier Birke­land.

Kvin­nen ble løs­latt av po­li­ti­et etter å ha av­le­vert blod­prø­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.