Fort­satt kri­tisk skadd etter he­li­kop­ter­styrt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Til­stan­den be­teg­nes fort­satt som kri­tisk for den 57 år gam­le man­nen som ble inn­lagt på syke­hus i Ber­gen etter he­li­kop­ter­ulyk­ken på By­fjor­den ons­dag kveld.

Det opp­ly­ser Hauke­land uni­ver­si­tets­sjuke­hus søn­dag for­mid­dag.

De to and­re men­ne­ne på 53 og 62 år som var om bord i he­li­kop­te­ret, ble let­te­re skadd og er beg­ge ut­skre­vet. De tre er tro­lig bri­tis­ke stats­bor­ge­re.

Ulyk­ken skjed­de da he­li­kop­te­ret skul­le lan­de på yach­ten Ba­ca­rel­la i Sand­vi­ken i Ber­gen.

Po­li­ti­et har fri­gitt en vi­deo som vi­ser he­li­kop­ter­styr­ten. Et løst trekk som traff ro­to­ren, var tro­lig år­sa­ken til ulyk­ken.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.