Kvin­ne an­meld­te vold­tekt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­li­ti­et i Trond­heim har opp­ret­tet an­mel­del­se etter at en kvin­ne meld­te fra om en over­falls­vold­tekt i byen natt til søn­dag. De øns­ker tips fra pub­li­kum i sa­ken.

Kvin­nen har for­klart at hun ble over­falt og vold­tatt av to menn ved Bloms­ter­brua på Sol­si­den i Trond­heim sen­trum. Po­li­ti­et har fore­lø­pig in­gen be­skri­vel­se av gjer­nings­men­ne­ne.

– Vi er tid­lig i etter­forsk­nings­fa­sen. Men det er et sterkt be­fer­det om­rå­de, så vi øns­ker å kom­me i kon­takt med vit­ner som kan ha gått for­bi og kan­skje ikke opp­fat­tet hva de har vært vit­ne til, sier ope­ra­sjons­le­der Eb­be Ki­mo i Trøn­de­lag po­liti­dis­trikt til NTB.

Ki­mo sier at de har fått opp­lyst at de to gjer­nings­per­sone­ne er ukjen­te for kvin­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.