Macron er tatt i ed

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Em­ma­nu­el Macron har inn­tatt Elysé­epa­las­set i Paris som Frank­ri­kes yngs­te pre­si­dent noen­sin­ne etter å ha tatt far­vel med sin for­gjen­ger François Hol­lan­de.

Hol­lan­de for­lot pre­si­dent­pa­las­set i en mørk bil like etter klok­ka 11 søn­dag, mens Macron sto på den røde lø­pe­ren og så bi­len kjø­re av går­de.

De­ret­ter gikk han inn i pa­las­set sam­men med sin kone, der han skul­le hol­de sin førs­te tale som pre­si­dent.

Før Hol­lan­de for­lot ste­det han har bodd de sis­te åre­ne, had­de han et pri­vat møte med Macron, der den nye pre­si­den­ten fikk over­le­vert ko­de­ne til Frank­ri­kes atom­vå­pen. Man­dag er det ven­tet at Macron vil pre­sen­te­re sin nye stats­mi­nis­ter, hvor­på han flyr til Berlin for å møte Tysk­lands stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.