FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Pho­nero AS

● Stif­tet av bran­sje­man­nen Tho­re Berthelsen i 2008.

● Har vært den tred­je størs­te tele­ko­mak­tø­ren i det nors­ke be­drifts­mar­ke­det.

● Har cir­ka 150 an­sat­te før det nå skal an­set­tes 50 til på tids­be­gren­se­de kon­trak­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.