10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

15. MAI 2007

●● I går var det ju­bel på Sør­lan­det. Da ble det klart at Høg­sko­len i Ag­der (HIA) opp­fyl­ler kri­te­ri­ene for ak­kre­di­te­ring til uni­ver­si­tet. Ko­mi­te­en som har vur­dert høy­sko­len an­be­fa­ler at HIA får bli uni­ver­si­tet. – En­de­lig! Det­te er en lyk­kens da, sier så vel Ag­der der­rå­dets le­der Lai­la Øy­gar­den som uni­ver­si­tets­ko­mi­te­ens le­der Jan Oddvar Skis­land. Og når Fædre­lands­ven­nen rin­ger rundt og for­tel­ler ny­he­ten, slipp pes ju­be­len løs. Øy­gar­den sier at det er en stor dag for hele Sør­lan­det. – Det har væ vært en kamp i man­ge år. Nå er må­let en­de­li de­lig nådd, sier Øy­gar­den. Re­tor ved HIA, Erns Ernst Håkon Jahr er også let­tet, selv om han ald­ri h har vært i tvil om at HIA til slutt vil­le bli uni­ver uni­ver­si­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.