50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

15. MAI 1967

●● Tre men­nes­ker ble drept da en gass­eks­plo­sjon splin­tret en halv­an­nen eta­sjes vil­la på Jar i Oslo fre­dag kveld. År­sa­ken til eks­plo­sjo­nen, som rev det mes­te av hu­set i Sto­reng­vei­en i små­bi­ter, og løf­tet det av grunn­mu­ren, var gass som had­de lek­ket ut av et de­fekt pro­pan­ap­pa­rat i kjel­le­ren. Det mes­te av hu­set ble blåst ut i ha­gen som ble fylt med bord­bi­ter, iso­la­sjon­ma­te­ri­ell og in­ven­tar. Ekte­pa­ret i seksti-åre­ne som om­kom ble fun­net fire fem me­ter fra grunn­mu­ren, De­res åtte år gam­le barne­barn ble fun­net 10 me­ter r ned i ha­gen. – Inn­til vi­de­re må vi gå ut fra at eks­plo­sjo­nen skyl­des pro­pan­gass, ass, sier po­liti­full­mek­tig Ha­rald Lund ved d As­ker og Bærum po­liti­kam­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.