25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

15. MAI 1992

●● De tre væp­ne­de men­ne­ne som i går over­man­nen vek­ter­ne og ra­net en penge­trans­port fra Secu­ri­tas uten­for Sør­lands­sen­te­ret, har et so­lid for­sprang på po­li­ti­et. Ra­ner­ne, som fikk med seg om­kring en mil­lion kro­ner, gikk pro­fe­sjo­nelt til verks. Bi­len de bruk­te er stjå­let i Pors­grunn for tre uker si­den. Skil­te­ne ble stjå­let i Sande­fjord for over en må­ned si­den. Flukt­bi­len ble gjemt ved Fjord­kroa i Vest­re Val­le­sverd, og det gikk nes­ten fem ti­mer før po­li­ti­et fant den. De to ra­ner­ne var be­væp­net med hvert sitt hagl­gev vær og kom­man­der­te Secu­ri­tas-vek­ter­ne til å leg­ge seg ned på bak­ken da de kom med penge­kas­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.