Ka­ren Just­vik er 90 år

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

●● Vår al­les kjæ­re tan­te Ka­ren, som i alle år bare var 29, blir 90 år 15. mai.

Nie­ser og nevø­er med fa­mi­li­er tak­ker for alt du har bi­dratt med så langt i våre liv.

Selv om fa­mi­li­en har stått ditt hjer­te nær­mest, vet vi at man­ge - svært man­ge - har fått opp­le­ve ditt sto­re hjer­te­rom.

Før du fyl­ler 100 skal vi prø­ve å gi litt til­ba­ke.

Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.