Jerv ble snytt for straf­fe mot KIL

Faedrelandsvennen - - SPORT - HEN­RIK GILL

Ar­ne Sand­stø var over­be­vist over at Jerv skul­le hatt straffe­spark i kam­pen mot Kongs­vin­ger.

Jerv sløs­te med sjan­se­ne, og klar­te bare 2–2 hjem­me mot Kongs­vin­ger. Det be­tyr at gul­trøy­ene fort­satt står uten sei­er i årets første­di­vi­sjon.

– Vi er fryk­te­lig skuf­fet over re­sul­ta­tet, igjen. De har to skudd på mål og sco­rer to mål. Vi gjør noen «barne­feil» som vi sli­ter med å bli kvitt. Det må vi fin­ne en løs­ning på, sier Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø.

Sand­stø var li­ke­vel for­nøyd med det spille­mes­si­ge.

– Vi sty­rer stort sett hele kam­pen, man­ge fle­re sjan­ser enn dem. Vi sco­rer to flot­te mål, men det hol­der de­sver­re ikke i dag hel­ler, sier han.

Sand­stø var også over­be­vist om at Jerv skul­le hatt et straffe­spark, da Andreas Lind ble hind­ret i KILS 16-me­ter rett før pau­se.

– Kil-spil­ler­ne går i gar­de­ro­ben til pau­se og ler for­di de vet at vi skul­le hatt straf­fe. Det var en sole­klar straf­fe til Lind, sier Jerv tre­ner Ar­ne Sand­stø.

Jerv var det fø­ren­de la­get i første­om­gang, og skap­te fle­re sto­re sjan­ser. Hjemme­la­get tok ini­tia­ti­vet i kam­pen fra start, og klar­te å hol­de bal­len inn­ad i la­get mot et van­lig­vis me­get spil­len­de Kil-lag. Borte­la­get lå bak­på og sat­set på kont­rin­ger.

ARKIVFOTO: HERMAN FOLVIK

Jerv-tre­ner Ar­ne Sand­stø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.