FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Slik vir­ker ana­bo­le ste­roi­der

Test­os­te­ron

Pro­tein­syn­te­sen

kle kvi­ser.

styr­rel­ser.

re­sti­tu­erer

strekk­mer­ker.

ikke i takt

mus­kel­smer­ter.

Økt ri­si­ko

ut­vi-

● på­vir­ker funk­sjo­nen til de fles­te vev i krop­pen.

● går ras­ke­re, noe som fø­rer til ras­ke­re ut­vik­ling av styr­ke.

● Krop­pen ras­ke­re.

● Rask muskel­ut­vik­ling kan føre til

● Se­ner og sene­fes­ter ut­vik­ler seg med musk­le­ne.

● Mus­kel­veks­ten kan gi ● Du kan få fet hud og ● Det kan opp­stå

● Det kan gi i krop­pen (øker fa­ren for høyt blod­trykk).

● for hjer­te- og kar­syk­dom­mer.

● Kil­de: Ste­roi­de­pro­sjek­tet ved Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus

vekst­for-

økt salt­inn­hold

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.