Sø­ker nytt po­liti­hus

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● – Jeg er kjent med Fur­res vi­sjon, men har ikke noen me­ning om den, sier vise­po­liti­mes­ter i Agder po­liti­dis­trikt, Ar­ne Sund­voll Fædre­lands­ven­nen.

Po­li­ti­et de­ler i dag hus med både Kris­tian­sand ting­rett og Kris­tian­sand feng­sel. Feng­se­let skal flyt­te, og også po­li­ti­et ser seg om etter nytt til­holds­sted. De har i vår an­non­sert etter lo­ka­ler for nytt po­liti­hus sen­tralt i Kris­tian­sand, og in­ter­es­sen­ter har frist til til 22. mai med å kom­me med til­bud.

– Vi er spen­te på hvor man­ge og hvil­ke til­bud vi får, og vil se på al­ter­na­ti­ver både i ek­sis­te­ren­de bygg og ny­bygg. Det vik­tigs­te for oss er å få et godt og funk­sjo­nelt bygg til la­vest mu­lig pris, sier Sund­voll.

Po­li­ti­et har lei­e­kon­trakt i Ting­hu­set ut 2022. De har i dag om­lag 350 an­sat­te i Kris­tian­sand, men plan­leg­ger å vokse.

– Jeg hå­per og tror at vi fram mot 2022 vil ha opp mot 450 an­sat­te til­knyt­tet po­liti­hu­set, og vi sø­ker lo­ka­ler på rundt 16.000 kvad­rat­me­ter, opp­ly­ser Sund­voll.

Det er Stats­bygg som ei­er Ting­hu­set. Fun­ge­ren­de re­gion­di­rek­tør Mag­nus M. Hal­le­ra­ker sier det­te om Ha­rald Fur­res ut­spill:

– Det har jeg ikke lyst til å kom­men­te­re. Vi har pla­ner om fort­satt ut­leie til våre leie­ta­ke­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.